blog

Nowa publikacja dotycząca FIDIC’a

Posted on

The paper tries to determine whether it is possible to implement the sub-clause in their original wording in the above-mentioned legal systems. Another aspect under the scrutiny of the author is the legal nature of provisions of 20.1 sub-clause which concern, in particular, the issues related to the 28-day deadline for filing a claim and releasing the contracting authority from the obligation to provide compensation as a result of the Contractor’s failure to meet the indicated deadline. The research was conducted using the legal-comparative method. With regard to the civil law system, the analysis concerned the compliance of the sub-clause provisions with mandatory standards, in particular Article 119 of the Civil Code, and Article 353¹ in conjunction with Article 58 of the Civil Code.

blog

Sąd niepotrzebny do nabycia spadku

Posted on

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia? Na wstępie należy zaznaczyć, że do dziedziczenia nie jest potrzebne uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia czy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dochodzi do niego bowiem z mocy prawa w dacie otwarcia spadku. Następuje ono z chwilą śmierci spadkodawcy. Dziedziczenie następuje zatem niezależnie od tego czy sporządzono w tym przedmiocie jakiekolwiek dokumenty […]

blog

Arbitraż w FIDIC’u w Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law

Posted on

30 kwietnia 2019r. w Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law pojawiła się interesująca publikacja mec. Dąbrowskiej na temat arbitrażu w FIDIC’u. Artykuł odnosi się do wieloetapowej procedury rozwiązywania sporów zaproponowanej przez autorów FIDIC’a na tle orzecznictwa.
Zachęcamy do lektury.
ps://asej.eu/resources/html/article/details?id=190078

blog

Roszczenia w budownictwie

Posted on
roszczenia w budownictwie

W dniach 25-26 listopada 2019r. braliśmy udział w konferencji poświęconej przygotowywaniu roszczeń (tzw. claimów) w budownictwie przez wykonawców i zamawiających. Podczas konferencji poruszaliśmy wiele kluczowych dla branży kwestii. Rozmawialiśmy na temat waloryzacji wynagrodzenia, procedury FIDIC, pojęcie rażącej straty oraz wiele innych zagadnień związanych ze sporządzaniem roszczeń, a w szczególności z ich wyliczaniem. Prelegenci próbowali znaleźć […]

blog

Prawo chińskie, cz. 2, Business licence (ch. 营业执照)

Posted on
prawo chińskie

Licencja biznesowa stanowi dowód na to, że firma jest prawidłowo zarejestrowana i określa jej zakres działalności. Licencja na prowadzenie działalność zgodnie z art. 7 zdanie pierwsze Prawa spółek Chińskiej Republiki Ludowej jest to dokument wydawany przez odpowiednie organy państwa z chwilą zarejestrowania spółki. Każda spółka posiada swoją licencje biznesową. Licencja zawiera podstawowe dane spółki takie […]

blog

Prawo chińskie, cz.1, Pieczęć zamiast podpisu?

Posted on
prawo chińskie

W CHRL bardzo istotną rolę odgrywają pieczęcie, dlatego też często spotkamy się z pieczęcią zamiast podpisu. Pieczęć imienna tzw. seal często zastępuje fizyczny podpis i jest równoważna (a niekiedyważniejsza) z podpisem. Pieczęć taką posiada obowiązkowo legal representative spółki.Przedstawia ona jego podpis. Pieczęcie te nie są możliwe do wyrobienia bez przedstawieniabusiness licence Spółki. Spółka posiada również […]