blog

Nowa publikacja dotycząca FIDIC’a

Posted on

The paper tries to determine whether it is possible to implement the sub-clause in their original wording in the above-mentioned legal systems. Another aspect under the scrutiny of the author is the legal nature of provisions of 20.1 sub-clause which concern, in particular, the issues related to the 28-day deadline for filing a claim and releasing the contracting authority from the obligation to provide compensation as a result of the Contractor’s failure to meet the indicated deadline. The research was conducted using the legal-comparative method. With regard to the civil law system, the analysis concerned the compliance of the sub-clause provisions with mandatory standards, in particular Article 119 of the Civil Code, and Article 353¹ in conjunction with Article 58 of the Civil Code.

blog

Roszczenia w budownictwie

Posted on
roszczenia w budownictwie

W dniach 25-26 listopada 2019r. braliśmy udział w konferencji poświęconej przygotowywaniu roszczeń (tzw. claimów) w budownictwie przez wykonawców i zamawiających. Podczas konferencji poruszaliśmy wiele kluczowych dla branży kwestii. Rozmawialiśmy na temat waloryzacji wynagrodzenia, procedury FIDIC, pojęcie rażącej straty oraz wiele innych zagadnień związanych ze sporządzaniem roszczeń, a w szczególności z ich wyliczaniem. Prelegenci próbowali znaleźć […]