Czy twoja nieruchomość w Polsce ma wady prawne?

Wiedza na  temat nieruchomości może okazać się bardzo przydatna. Nieruchomość (grunt) obciążona wadami prawnymi może mieć dużo niższą wartość, gdyż wady takie mogą uniemożliwiać korzystanie z niej w oczekiwany przez nas sposób. Wady mogą na przykład uniemożliwić wybudowanie na niej budynków lub innych obiektów. 

Nieruchomość może być także obciążona różnymi prawami na rzecz innych osób. Do takich praw zalicza się obciążenie nieruchomości hipoteką, czy też służebnością (udostępnienie swojego części gruntu lub budynku innej osobie). Na przykład udostępnienie części gruntu do przechodzenia/przejazdu sąsiadowi. Wówczas znalezienie kupca na nieruchomość może być bardzo utrudnione. Dlatego też dobrze jest posiadać świadomość wad prawnych nieruchomości i o ile to możliwe, postarać się usunąć je, tak aby nie miały one wpływu na jej wartość i nie ograniczały swobodnego dysponowania nią. Najprościej usunąć można wady prawne wynikające z naszego własnego zaniedbania, np. kiedy nie dopilnowaliśmy złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość, po spłacie kredytu lub w przypadku zmiany właściciela nieruchomości.

Aby zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości należy w szczególności: 

  • Dokonać analizy treści księgi wieczystej i ustalić, czy ta nie zawiera nieznanych nam wpisów lub wzmianek lub czy niektóre z wpisów są nieaktualne bądź też możliwe do wykreślenia (księga wieczysta jest to podstawowy dokument pozwalający ustalić stan prawny nieruchomości. Jest to rejestr publiczny przedstawiający stan nieruchomości, na który składają się 4 działy. Wpisów do księgi wieczystej dokonuje sąd)
  • Czy postępowanie spadkowe zostało odpowiednio przeprowadzone i czy w księdze wieczystej widnieją aktualni właściciele 
  • Ustalić czy dokonano zapłaty podatku od spadków i darowizn oraz od nieruchomości
  • Sprawdzić, jakie jest przeznaczenie nieruchomości np. w planie zagospodarowania przestrzennego i czy taki plan został uchwalony. Czy przykładowo, przez działkę nie zaplanowano przebiegu drogi publicznej, co uniemożliwi jej zabudowę

Wszystkie te elementy mają decydujący wpływ na wartość nieruchomości. 

Każdą z tych informacji można sprawdzić osobno lub dokonać tzw. due dilligence nieruchomości polegającego na kompleksowym sprawdzeniu stanu prawnego nieruchomości po przygotowaniu odpowiedniego raportu. Raport ten sporządzony przez profesjonalnego prawnika może także w przyszłości ułatwić sprzedaż nieruchomości i stanowić podstawę do wyceny gruntu, czy też położonych na nim zabudowań.

W dobie pandemii, kiedy podróżowanie jest utrudnione, usługi takie stają się coraz bardziej popularne i świadczone są zwykle przez kancelarie prawne działające w Polsce, na zlecenie klientów z całego świata. Nasza Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących określenia stanu prawnego nieruchomości, sprawami własnościowymi, pośrednictwem w sprzedaży i wszystkich innych kwestii z tym związanych. Sprawy te zostały zakończone pozytywnym wynikiem oraz satysfakcją reprezentowanych osób.

autor: radca prawny Hanna Dąbrowska

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Radca prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej osób fizycznych i firm. Specjalizuje się w prawie cywilnym w tym rodzinnym i spadkowym oraz egzekucji należności.

Wieloletni wykładowca uczelni wyższych. Służy pomocą prawną Polonii amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz