Prawo chińskie, cz.1, Pieczęć zamiast podpisu?

prawo chińskie

W CHRL bardzo istotną rolę odgrywają pieczęcie, dlatego też często spotkamy się z pieczęcią zamiast podpisu.

Pieczęć imienna tzw. seal często zastępuje fizyczny podpis i jest równoważna (a niekiedy
ważniejsza) z podpisem. Pieczęć taką posiada obowiązkowo legal representative spółki.
Przedstawia ona jego podpis. Pieczęcie te nie są możliwe do wyrobienia bez przedstawienia
business licence Spółki.

Spółka posiada również swoją własną pieczęć. Posiadanie tej pieczęci jest obowiązkowe.Musi ona być w okrągłym kształcie i z czerwonym tuszem zawierająca chińską nazwę spółki.
Odcisk pieczęci musi być czytelny. Dla umożliwienia weryfikacji autentyczności pieczęcie
powinny być rejestrowane, jednak w praktyce często podmioty nie wykonują tego
obowiązku.

Dodaj komentarz