blog

Prawo chińskie, cz.1, Pieczęć zamiast podpisu?

Posted on
prawo chińskie

W CHRL bardzo istotną rolę odgrywają pieczęcie, dlatego też często spotkamy się z pieczęcią zamiast podpisu. Pieczęć imienna tzw. seal często zastępuje fizyczny podpis i jest równoważna (a niekiedyważniejsza) z podpisem. Pieczęć taką posiada obowiązkowo legal representative spółki.Przedstawia ona jego podpis. Pieczęcie te nie są możliwe do wyrobienia bez przedstawieniabusiness licence Spółki. Spółka posiada również […]