Prawo chińskie, cz. 2, Business licence (ch. 营业执照)

prawo chińskie

Licencja biznesowa stanowi dowód na to, że firma jest prawidłowo zarejestrowana i określa jej zakres działalności. Licencja na prowadzenie działalność zgodnie z art. 7 zdanie pierwsze Prawa spółek Chińskiej Republiki Ludowej jest to dokument wydawany przez odpowiednie organy państwa z chwilą zarejestrowania spółki.

Każda spółka posiada swoją licencje biznesową. Licencja zawiera podstawowe dane spółki takie jak numer w rejestrze, nazwę rejestru, w którym widnieje spółka, osobę reprezentanta, kapitał docelowy, kapitał wpłacony, kategorię, przedmiot działalności, datę powstania podmiotu oraz czerwoną okrągłą pieczęć organu, który ją wystawił. Licencja pełni funkcję odpowiednika polskiego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Jest jednak uboższa w dane. Nie można też wydrukować jej ze strony internetowej. Co do zasady każda spółka ma 1 egzemplarz licencji. Od 2014r., po wprowadzeniu kodu, można w Internecie zweryfikować jej autentyczność. Licencja wydawana jest w formacie A4 oraz A3.

Powszechne jest wywieszanie licencji w siedzibie spółki w celu zademonstrowania legalności podmiotu.

Dodaj komentarz