Separacja czy rozwód?

Separacja to alternatywne rozwiązanie dla osób, które rozważają decyzję o rozwodzie lub z różnych powodów np. religijnych nie chcą orzeczenia rozwodu. Separacja nie niesie za sobą tak poważnych skutków jak rozwód. Łatwiejsze jest też wystąpienie i uzyskanie orzeczenia o separacji niż o rozwodzie. Kiedy więc decydować się na separację, a kiedy na rozwód?

Separacja to czas, w którym małżonkowie mają możliwość przeanalizować swój związek i docelowo, dojść dzięki temu, do porozumienia. Separacja ma więc spełniać podstawowy cel, jakim jest doprowadzenie do zgody małżonków.

Separacja jest też dobrym wyjściem w takich przypadkach jak zdrada jednego z małżonków. Jednym z podstawowych problemów zdradzonych osób jest to, że przez cały czas przebywają blisko osoby, która je dotkliwie zraniła. Nie mają w ten sposób szansy na zdystansowanie się do całej sytuacji, wyciszenie swoich emocji i spokojne zastanowienie się, co zrobić dalej.

Życie w separacji to czas, kiedy małżonkowie mogą uregulować wzajemne relacje, wyeliminować przyczyny konfliktów i przekonać się, jak będzie wyglądało ich życie, gdy zdecydują się na rozwód. Decyzja o separacji może więc uratować związek lub stać się impulsem do wystąpienia o rozwód.

Separacja – kiedy warto się na nią zdecydować?

Według prawników na separację warto się zdecydować przede wszystkim wtedy, gdy w małżeństwie nie dzieje się dobrze, ale małżonkowie (lub jeden z nich) nadal widzą szansę na jego naprawienie.

Separacja jest też dobrym wyjściem w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie godzi się na rozwód. W przypadku rozwodu potrzebna jest zgoda obojga małżonków – co często jest warunkiem nie do spełnienia. Do ustanowienia separacji wystarczy zgoda i podpis jednego z małżonków.

Separacja – czym się różni od rozwodu?

To prawda, że separacja w pewnym sensie przypomina rozwód. Aby ją uzyskać, należy najpierw ustalić podobne kwestie jak w przypadku rozwodu.  W przypadku posiadania przez małżonków wspólnych małoletnich dzieci, są to kwestie opieki nad nimi, wysokość alimentów lub inne sprawy finansowe.

Rozwód czy separacja – które z tych rozwiązań będzie dla nas lepsze?

Zanim podejmiemy decyzję, warto uświadomić sobie, jaka jest istota rozwodu i czym różni się on od separacji:

  1. Do uzyskania separacji wystarczy stwierdzenie, że między małżonkami nastąpił zupełny, a nie (jak w przypadku rozwodu) – zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanka uzyskania separacji jest więc mniej rygorystyczna niż przy rozwodzie, ponieważ istnieje szansa na powrót małżonków do wspólnego życia.
  2. Po orzeczeniu rozwodu partnerzy mogą ponownie zawrzeć małżeństwo. Separacja nie daje im takiej możliwości.
  3. Separację można po jakimś czasie znieść, natomiast rozwód wywołuje daleko idące, nieodwracalne skutki prawne.
  4. Skutkiem rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Natomiast separacja skutkuje jedynie zmianą ustroju (sytuacji) majątkowego małżeńskiego.   W miejsce wspólności majątkowej małżeńskiej pojawia się rozdzielność majątkowa.
  5. Uzyskanie separacji jest łatwiejsze niż orzeczenie sądu o rozwodzie. Jednakże, że nie jest ona tylko formalnością – mimo rozkładu pożycia małżeńskiego, nie koniecznie może być orzeczona, jeśli np. na jej skutek ucierpią wspólne, małoletnie dzieci. Przeszkodą może być również choroba jednego z małżonków.
  6. Rozwód będzie lepszym rozwiązaniem, gdy małżonkowie nie widzą już żadnych szans na wspólne życie i chcą zerwać wszelkie łączące ich więzi.

Decyzja o separacji to także poważna decyzja jak w przypadku rozwodu, dlatego warto poważnie zastanowić się nad wszelkimi jej skutkami. Decyzję o jej wystąpienie powinniśmy więc podjąć dopiero w chwili, gdy będziemy mieli całkowitą pewność, że to jedyne rozwiązanie dla kryzysu w naszym związku.

W jaki sposób szybko, bez nadmiernej ilości stresu i utraty pieniędzy przejść przez ten trudny czas?

Z mojego doświadczenia zawodowego wiem, że podstawą sprawnego i skutecznego przeprowadzenia całej tej procedury jest znalezienie dobrego prawnika lub kancelarii, którzy będa potrafili nie tylko cierpliwie wysłuchać i zrozumieć argumenty jednego z małżonków, ale też umożliwią w taki sposób przeprowadzić całą procedurę, aby jak najmniej narażać reprezentowaną osobę na stres, łzy i utratę dużych pieniędzy wydanych na przeciągający się proces rozwodowy/separacyjny.

Jaką więc kancelarię prawną wybrać?

Przede wszystkim taką, która od początku zagwarantuje osobie, która znajdzie się w takiej sytuacji życiowej, przejrzysty plan działania, zaproponuje najlepszy scenariusz postępowania, pomoże skompletować odpowiednie dokumenty, będzie ją godnie reprezentować w sądzie i potraktuje każdy przypadek indywidualnie. Nade wszystko zapewni też komfort psychiczny i nie narazi zgłaszającej się osoby na nadmierny stres oraz stratę pieniędzy, o czym wspominałam wcześniej.

Nasza Kancelaria z siedzibą w Polsce ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów rozwodowych/separacyjnych, zakończonych pozytywnym rezultatem i satysfakcją reprezentowanych osób.

autor: radca prawny Hanna Dąbrowska

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny z ponad 20 letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej osób fizycznych i firm. Specjalizuje się w prawie cywilnym w tym rodzinnym i spadkowym oraz egzekucji należności. Wieloletni wykładowca uczelni wyższych. Służy pomocą prawną Polonii amerykańskiej w sprawach spadkowych, nieruchomości, sądowych i innych na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz