polonia

Czy twoja nieruchomość w Polsce ma wady prawne?

Posted on

Wiedza na  temat nieruchomości może okazać się bardzo przydatna. Nieruchomość (grunt) obciążona wadami prawnymi może mieć dużo niższą wartość, gdyż wady takie mogą uniemożliwiać korzystanie z niej w oczekiwany przez nas sposób. Wady mogą na przykład uniemożliwić wybudowanie na niej budynków lub innych obiektów.  Nieruchomość może być także obciążona różnymi prawami na rzecz innych osób. […]

polonia

Jak uzyskać paszport Unii Europejskiej?

Posted on

   Potwierdzenie obywatelstwa polskiego jest niezbędne w przypadku zbyt długiego okresu nieodnawiania polskiego paszportu lub dowodu osobistego, czy też wyrabiania ich po raz pierwszy. Potwierdzenie obywatelstwa wymaga decyzji wojewody, właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania wnioskodawcy na terytorium Polski. Są tutaj możliwe dwie opcje procedowania. Pierwsza to złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do […]

polonia

Jak przeżyć rozwód bez stresu, nadmiernej utraty czasu i pieniędzy?

Posted on

Zdecydowana większość par, które podejmują decyzję o rozwodzie, niezależnie czy prowodyrem jest mężczyzna, czy kobieta, planują go już wcześniej, mają już nowy związek, a często chcą rozpocząć życie na nowo. Przed okresem pandemii COVID-19 największa liczba małżeństw decydowała się na rozwód, w okresie powakacyjnym. W ostatnich dwunastu miesiącach głównym czynnikiem była to ciągłą obecność małżonków, […]

polonia

Separacja czy rozwód?

Posted on

Separacja to alternatywne rozwiązanie dla osób, które rozważają decyzję o rozwodzie lub z różnych powodów np. religijnych nie chcą orzeczenia rozwodu. Separacja nie niesie za sobą tak poważnych skutków jak rozwód. Łatwiejsze jest też wystąpienie i uzyskanie orzeczenia o separacji niż o rozwodzie. Kiedy więc decydować się na separację, a kiedy na rozwód? Separacja to […]

polonia

Jak znieść wspólność majątkową?

Posted on

Jak znieść wspólność majątkową, małżeńską w Polsce?           Zgodnie z polskim prawem, w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej nie można dokonać podziału majątku wspólnego. Zatem pierwszym krokiem do podziału majątku wspólnego jest zniesienie panującego pomiędzy małżonkami ustroju wspólności małżeńskiej.    Jak doprowadzić do ustania wspólności majątkowej?    Wspólność majątkowa między małżonkami powstaje z chwilą zawarcia […]

polonia

Prawo do zachowku w Polsce

Posted on

Komu przysługuje zachowek? Instytucja zachowku chroni najbliższych przed niekorzystnymi dla nich rozporządzeniami majątkiem, dokonanymi przez spadkobiercę w testamencie. Uprawniony do zachowku może domagać się od spadkobiercy testamentowego zapłaty określonej kwoty, stanowiącej 1/2 albo 2/3 wartości udziału w spadku, jaki by mu przysługiwał na mocy dziedziczenia z ustawy. Zachowek przysługuje małżonkowi oraz zstępnym spadkodawcy; dzieciom, wnukom […]

polonia

Sąd niepotrzebny do nabycia spadku – doradzi Ci dobry prawnik

Posted on

Co jest akt poświadczenia dziedziczenia? Na wstępie należy zaznaczyć, że do dziedziczenia nie jest potrzebne uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia czy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dochodzi do niego bowiem z mocy prawa w dacie otwarcia spadku. Następuje ono z chwilą śmierci spadkodawcy. Dziedziczenie następuje zatem niezależnie od tego czy sporządzono w tym przedmiocie jakiekolwiek dokumenty […]

polonia

Jak uniknąć zasiedzenia nieruchomości w Polsce?

Posted on

     Prawo własności nieruchomości, odziedziczonych lub pozostawionych w kraju, z upływem lat zagrożone jest coraz większym ryzykiem jego utraty, wskutek zasiedzenia.    Właściciel domu czy działki, położonej w Polsce, który nie interesuje się swoją nieruchomością, może stracić jej własność wskutek zasiedzenia.    Zgodnie z polskim prawem zasiedzenie następuje automatycznie, po upływie 20 lub 30 lat […]

blog

Nowa publikacja dotycząca FIDIC’a

Posted on

The paper tries to determine whether it is possible to implement the sub-clause in their original wording in the above-mentioned legal systems. Another aspect under the scrutiny of the author is the legal nature of provisions of 20.1 sub-clause which concern, in particular, the issues related to the 28-day deadline for filing a claim and releasing the contracting authority from the obligation to provide compensation as a result of the Contractor’s failure to meet the indicated deadline. The research was conducted using the legal-comparative method. With regard to the civil law system, the analysis concerned the compliance of the sub-clause provisions with mandatory standards, in particular Article 119 of the Civil Code, and Article 353¹ in conjunction with Article 58 of the Civil Code.

blog

Sąd niepotrzebny do nabycia spadku

Posted on

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia? Na wstępie należy zaznaczyć, że do dziedziczenia nie jest potrzebne uzyskanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia czy postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dochodzi do niego bowiem z mocy prawa w dacie otwarcia spadku. Następuje ono z chwilą śmierci spadkodawcy. Dziedziczenie następuje zatem niezależnie od tego czy sporządzono w tym przedmiocie jakiekolwiek dokumenty […]

blog

Arbitraż w FIDIC’u w Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law

Posted on

30 kwietnia 2019r. w Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law pojawiła się interesująca publikacja mec. Dąbrowskiej na temat arbitrażu w FIDIC’u. Artykuł odnosi się do wieloetapowej procedury rozwiązywania sporów zaproponowanej przez autorów FIDIC’a na tle orzecznictwa.
Zachęcamy do lektury.
ps://asej.eu/resources/html/article/details?id=190078

blog

Roszczenia w budownictwie

Posted on
roszczenia w budownictwie

W dniach 25-26 listopada 2019r. braliśmy udział w konferencji poświęconej przygotowywaniu roszczeń (tzw. claimów) w budownictwie przez wykonawców i zamawiających. Podczas konferencji poruszaliśmy wiele kluczowych dla branży kwestii. Rozmawialiśmy na temat waloryzacji wynagrodzenia, procedury FIDIC, pojęcie rażącej straty oraz wiele innych zagadnień związanych ze sporządzaniem roszczeń, a w szczególności z ich wyliczaniem. Prelegenci próbowali znaleźć […]

blog

Prawo chińskie, cz. 2, Business licence (ch. 营业执照)

Posted on
prawo chińskie

Licencja biznesowa stanowi dowód na to, że firma jest prawidłowo zarejestrowana i określa jej zakres działalności. Licencja na prowadzenie działalność zgodnie z art. 7 zdanie pierwsze Prawa spółek Chińskiej Republiki Ludowej jest to dokument wydawany przez odpowiednie organy państwa z chwilą zarejestrowania spółki. Każda spółka posiada swoją licencje biznesową. Licencja zawiera podstawowe dane spółki takie […]

blog

Prawo chińskie, cz.1, Pieczęć zamiast podpisu?

Posted on
prawo chińskie

W CHRL bardzo istotną rolę odgrywają pieczęcie, dlatego też często spotkamy się z pieczęcią zamiast podpisu. Pieczęć imienna tzw. seal często zastępuje fizyczny podpis i jest równoważna (a niekiedyważniejsza) z podpisem. Pieczęć taką posiada obowiązkowo legal representative spółki.Przedstawia ona jego podpis. Pieczęcie te nie są możliwe do wyrobienia bez przedstawieniabusiness licence Spółki. Spółka posiada również […]